DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ


DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Dijital pazarlama stratejisi kapsamında internetteki iletişim araçlarının kullanımına yönelik bir yol haritası çizilir.
Bunun için firmanın bulunduğu sektörü daha yakından öğrenir ve hedef kitlesini tam olarak ortaya çıkartırız. Sektörde diğer firmaların yayınladığı reklam, iletişim ve tanıtım çalışmalarını sürekli takip ederiz.
Firmanın yapısını detaylı olarak analiz eder, pazarlama ve satış stratejileri hakkında bilgi toplarız.
Bilgi toplama çalışmalarımıza sürekli devam ederiz. sizinle devamlı bağlantıda kalarak internet iletişim kanallarında güncel kalmanızı sağlarız ve markanızın bilinirliğini arttırırız.