SOSYAL MEDYA İLETİŞİM STRATEJİLERİ


SOSYAL MEDYA İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Sosyal medya ortamında sayfalarınız hayata geçtikten sonra bir çok durumla karşılaşabilmektesiniz.
Ziyaretçiler sayfanızda rahatsız edici gönderimler, şikayetler ve talepler paylaşabildığı gibi hakaret içerikli yayınlarda yapabilmektedirler.
Önemli olan önceden bu tür olaylara karşı ne şekilde tedbirler alacağımızın ve nasıl bir dil ile karşılık vereceğimizin belirlenmesidir.
SOSYAL MEDYA İLETİŞİM STRATEJİLERİ kapsamında çeşitli başlıklar altında topladığımız faaliyetleri uygulayarak bu tür eylemlere karşı önceden hazırlık yapmış oluyoruz.

HEDEF KİTLE ANALİZİ
Hedef kitlenizin net tür iletişim kanallarını kullandığı araştırılır ve buralarda etkili bir şekide bulunmanızı sağlayacak projeler geliştirilir.

RESPONSE – NO RESPONSE
Sosyal medya sayfalarında takipçileriniz size göndereceği sorulara, bildirimlere veya tepkilere cevap verip vermemeniz gereken durumlar ortaya çıkartılır.

PAYLAŞIM SÜREÇLERİ
Ne kadar sıklıkta ve ne zamanlar paylaşımda bulunması gerektiği, ayrıca içerik kayıtlarının yayınlanma süreçleri belirlenir.

STRESS NOKTALARI
Takipçilerinizin oluşturacağı sohbetlerde yaşanabilecek stresli diyaloglara karşı hazırlık yapılmasıdır.

KRİZ YÖNETİMİ
Firmanızın kriz yönetiminin aktarılması ve sosyal medya da oluşacak bir kriz durumunun nasıl yönetiliceğinin belirlenmesidir.

JARGON [DİL]
Paylaşımlarınızda kullanacağınız metinlerin, takipçilerinizle başlatacağınız sohbetlerin ve sayfalarınızda yayınlacağınız bilgilerin edebi üslubunun oluşturulmasıdır.

SİMÜLASYON
Geliştirilen stratejilerin, firma çalışanlarınızla deneme amaçlı uygulamalarının, dışarı kapalı olarak tatbik edilmesidir.

İTİBAR YÖNETİMİ
Sosyal medyada sizin hakkınızda neler konuşulduğunun takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

SOCIAL CRM
Takipçilerinizin bilgilerinin detaylı CRM kaydı oluşturulur gibi, verilerinin saklanmasıdır ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde analiz edilerek raporlanmasıdır.

RESPONSIBILITIES
Firmanızda, sosyal medya yönetiminden sorumlu olacak kişilerin görev dağılımlarının belirlenmesidir.

TEAM
Şirket içi sosyal medya yönetimine destek olabilecek kişilerin belirlenmesi ve bu kişilerden bilgi akışı sağlayacak organizasyonun kurulmasıdır.

RAPORLAMA YÖNTEMİ
Sosyal medyada gerçekleşen etkileşimlerin sonuçlarının size özel olarak belirlenecek formatta hazırlanması ve sunulmasıdır.